238454.p

Поради това, че митрополит Атанасий Лимасолски имаше изказани съображения относно някои документи за предстоящия Всеправославния събор на о-в Крит и много християни в България некоректно го цитираха като негов противник, публикуваме отговор на въпрос към него при участието на митрополита в конференция  в Русия, на която са присъствали архиереи, игумени, монаси от Русия, Гърция, Кипър, Франция, Германия и Украйна.

Въпрос: В сайта Pravoslavie.ru бяха публикувани вашите съображения за регламента на предстоящия Всеправославен Събор. Каква е по-нататъшната съдба на тези предложения?

Отговор: Благодаря за въпроса. Действително, вече окончателно е решено, че през юни ще се състои Велик и Свят Събор на цялата Православна Църква. За обсъждане на този Събор бяха поставени няколко текста, и епископите, участниците на Събора бяха поканени да кажат своето мнение по тях. Аз също ще присъствам на този Събор, доколкото Бог позволи и счетох за необходимо да изкажа някои свои съображения – смирено и по братски. Слава Богу, мога да кажа, че всички проблеми, с които ние можехме да се срещнем, постепенно се разрешават. Дух Свети направлява Църквата. Христос никога не Я оставя. И ние сме уверени, че Господ ще помогне на Своята Църква да извърши това духовно деяние за слава на Неговото свято име. По някои спорни пунктове вече се изказаха представители на всички поместни църкви и аз съм уверен, че тези места могат да се обсъдят и поправят. Ние не бива да изпреварваме събитията и да си правим изводи за самия Събор. Не можем да наречем този Събор еретически, злославен, докато той не завърши.   За да бъдат изказванията за този Събор  изказвания на сериозни хора, първо трябва да се съберем на Събора, да обсъдим въпросите, да подпишем документите, а после да даваме каквато и да било оценка за него. Там ще присъстват не 5 или 10 епископа, о повече от 400 архиереи. Нито един епископ не иска да предаде православната  вяра. И вие виждате, аз съм абсолютно уверен в това, че в края на краищата Православната Църква и православната вяра ще победи. Уверен съм, че всичко ще се развие съвършено благополучно и от цялото това брожение, което сега се вижда, ще има голяма полза. Ще се даде определение на тези неща, които до момента не са имали подчертано название, и ние ще излезем от Събора изпълнени със светлина и радост за истинската наша православна вяра. Аз бях един от тези епископи, които изказаха безпокойство по повод текстовете, подлежащи на обсъждане на Събора. Но сега мога твърдо да засвидетелствам, че съм уверен: всичко ще премине съгласно всеблагата воля на нашия Господ Иисус Христос.

Превод: Ренета Трифонова

Източник: pravoslavie.ru