sinodos-antioxeia-2

На своя сесия под председателството на Антиохийския патриарх Йоан X от 25 май до 27 юни 2016 г. в манастира в Баламанд в Ливан, Свещеният Синод на Антиохийската православна църква излезе със заявление, което в превод от арабски на гръцки език беше публикувано от информационната агенция „Ромфеа”.

Синодът на  Антиохийската патриаршия е разгледал въпроса за Светия и Велик Събор на Православната църква, подготвян повече от петдесет години. Йерарсите на Антиохийската патриаршия със съжаление констатират, че отсрочката за провеждането на Събора, за която помолиха  заради укрепването на единството на вселенското православие, така и не е била предоставена. По тази причина и не се достигнало до общоправославен консенсус по спорни въпроси за провеждането на Събора. Не е било изпълнено еклезиологическото условие за участие в Събора на всички поместни православни църкви по причини, които не са преодоляни и до днес, като се има предвид разрива в евхаристийното общение между Антиохийската и Йерусалимската патриаршии.

Синодът на Антиохийската православна църква отбелязва, че провеждането на Всеправославен Събор е било невъзможно в сложната ситуация, в която отсъства главното основание за православната съборност, а именно – пълнотата на евхаристийното общение между някои от поместните православни църкви. Йерарсите подчертават, че при провеждането на Събора е било недопустимо да бъде игнориран разрива в общението между Йерусалимската и Антиохийската патриаршии. Той е трябвало да бъде преодолян преди свикването на Събора. Въпреки това,  Константинополската патриаршия е приела решение да отложи преговорите между двете църкви до времето след приключване на Събора.

Синодът на Антиохийската патриаршия счита, че православното сътрудничество може да бъде основано изключително на общото участие и консенсус на всички автокефални поместни православни църкви. Този принцип на иновация или предложение на Антиохийската патриаршия, е  основан на съборния процес и е бил деклариран от Константинополския патриарх Атинагор, още когато той започва подготвителната работа по провеждането на Всеправославен Събор. Този принцип получава предложение и по-късно, при патрирах Димитрий.

Синодът на Антиохийската патриаршия също напомня, че и днес патриарх Вартоломей потвърждава това правило на консенсус в хода на подготвителната работа преди провеждането на Критския Събор и му напомня, че той е решил да преустанови работата на Подготвителния комитет през 1999 г. заради проблеми с църковната юрисдикция на Естония. Това довежда  и до спиране на подготовката на Великия  Събор в продължение на десет години.

В тази връзка Синодът на Антиохийската църква си задава риторичния въпрос: как проблемът със статуса на една църква може да доведе до преустановяване на подготовката за Събора, а в същото време отсъствието на четири поместни православни църкви не е препятствие за провеждането му?

Синодът на Антиохийската църква си задава въпрос и за позицията на някои Църкви, които в последно време се опитват да заобиколят правилото на консенсус или да се опитат изопачено да го интерпретират въпреки положенията от предварителните срещи на православните делегации, които са били утвърдени и подписани от всички поместни църкви през 1986 г. Но днес, както се вижда от факта на провеждането на Критския Събор, свикването на среща в заплануваното време се явява по-важно, отколкото проявата на истинската съборност на Православната църква и нейното единство.  В тази връзка Антиохийската църква иска да благодари на всички църкви, които поддържат правилния подход към проблемите на всеправославното единство, особено Руската, Българската, Грузинската и Сръбската църкви.

Синодът на Антиохийската православна църква смятат, че реалността, която е създала в църковния живот на православния свят Асамблеята на епископите, проведена на о-в Крит, доказва, че само консенсусът на автокефалните православни църкви остава „златен стандарт за обезпечаването на единството на православния свят” и „стабилна основа за определяне на бъдещето на Църквата, преди всичко, за преодоляване на последствията от Асамблеята на Крит“.

Синодът отбелязва също така, че по-рано приетите постановления изискват решенията на Всеправославния Събор да се приемат въз основата на консенсуса на всички поместни църкви, при които всяка автокефална църква има един глас. Синодът на Антиохийската църква отхвърля каквото и да е потвърждение за това, че Критския Събор може да се разглежда в качеството си на Вселенски Събор или Всеправославен Събор.

Свещеният Синод на Антиохийската патриаршия отбелязва, че състоялото се на Крит Събрание не съответства дори на критериите на Подготвително събрание за Свети и Велик Събор в съответствие с положенията от предварителните заседания от 1986 г., които предвиждат свикването на Асамблея да изисква съгласието на всички автокефални православни църкви.

Членовете на Свещения Синод на Антиохийската патриаршия единодушно са приели следващите решения:

  • Разглеждат срещата на о-в Крит в качеството й  на предварително съвещание на Всеправославния Велик Събор и следователно считат, че приетите на о-в Крит документи на са окончателни, а са открити за допълнително обсъждане и внасяне на изменения, когато бъде свикан Велик Събор на Православната църква в присъствието на всички поместни православни църкви.
  • Отказват се от признаването на съборния характер на всяко православно събрание, в което не участват всички автокефални православни църкви. Това гарантира, че принципът на единогласие все още е основно правило, което регулира междуправославните отношения. Антиохийската църква по такъв начин отхвърля авторитета на Критско събрание като „Велик и Всеправославен Събор” или „Свети и Велик Събор”.
  • Подчертават, че всички решения приети на Асамблеята на о-в Крит,  в който и да е случай,  не са задължителни за Антиохийската патриаршия и целия Изток.
  • Възлагат „Комитет за съборен мониторинг”, отговарящ за маниторинга на последствията от Критската Асамблея, който да вземе необходимите мерки и да представи подробен доклад на Свещения Синод на Антиохийския патриархат на следващото заседание.
  • Призовават вярващите заедно с членовете на Свещения Синод на Антиохийската патриаршия да се молят за съхранението и проявлението на православното християнско свидетелство в съвременния свят.
 ––––––––––––––––––––––––––

(текстът е публикуван със съкращения)

Превод: Ренета Трифонова, източник: http://www.sedmitza.ru/text/6424324.html

Изображение: dveri.bg