Свободната воля като бреме за човека

Автор: Ренета Трифонова

„И хората се зарадваха, че отново са ги повели като стадо и че от сърцата им е отнет най-страшният дар, който им е донесъл толкова мъки.”[1] Нататък Свободната воля като бреме за човека

Реклами