Православно ли е православието или как се продава Божията благодат

Автор: Георги Спасов

Авторът е студент по богословие в СУ „Климент Охридски“.

Навярно много от нас приемат с насмешка „правоверието“ на мюсюлманите. Та нали ние сме християни, ние познаваме истинския Бог – Твореца на небето и земята. Те също твърдят така. Не за тях ми е думата обаче. Като наричаме себе си „православни“, какъв смисъл влагаме в това? Наистина ли правилно славим Бога или просто сме възприели това определение, за да се различаваме от римокатолиците и от множеството протестантски деноминации? Бог знае. И Той ще въздаде всекиму според делата (Мат. 16:27, Откр. 22:12). Нататък Православно ли е православието или как се продава Божията благодат

Реклами