Мисията на Българската православна църква днес

Автори: Атанас Ваташки, Ренета Трифонова

Ние много често говорим за живота в Християнската църква, за дейностите й сред вярващите и невярващите, но отдавна спряхме да говорим за мисията на Църквата и за това, че в процеса на мисионерство, тя трябва да е активната страна. Това е заложено от Господ Иисус Христос чрез подготовката и изпращането на апостолите първо в Юдея, а след това до краищата на земята. Ако се върнем на значението на думата апостол, то това е пратеник. Църквата е пратеничество, упълномощено от Бога, което трябва да предаде Евангелието, сиреч Божията вест за спасение в Иисус Христос; тя е пратеничество, което трябва да обхване целия свят.  Христос казва: „идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари“ (Марк 16:15). Христос призовава апостолите да бъдат активната страна в мисионерското дело. Те трябва да отидат, те трябва да потърсят, те трябва да свидетелстват за Него. (Чети нататък…) Нататък Мисията на Българската православна църква днес

Реклами