Ренета Трифонова

Смисълът на християнския живот е придобиването на Св. Дух. Той преобразява, изцерява, освещава, приобщава, изпълва всичко и всички в Църквата. Без Духа Божий ние нямаме живот. Когато казваме, че „ходим на църква“, постим, молим се, изповядваме се, причастяваме се – това са действия, които не са цел на нашия живот. Те са средство за крайния „резултат“ – приобщаването с Бога, придобиването на Светия Дух. Той ни помага да възвърнем онова първоначално Адамово състояние на невинност и непрестанна любов към Бога, каквато е имал Адам в райската градина към своя Творец и Отец. Затова и не бива да забравяме каква е целта на нашия християнски живот – не просто спазване на заповедите като нравствени задължения, а придобиването на Духа, стремеж към светостта. Защото човекът може да бъде нравствено чист, без да бъде свят и да е придобил Св. Дух, но не може да бъде свят без благодатта на Духа и без любов към своя Отец. Придобиването на Духа дава онази радост, за която говори прот. Александър Шмеман и истинския вкус на вярата. Ако ние помним всеки ден, че целта на нашия живот е придобиването на Св. Дух, т.е. богоподобието, всичко останало в този свят ще ни се вижда нищожно, временно, чуждо, а смъртта за нас ще е избавление, врата към вечния живот.

Честит празник!