Преп. Юстин Челийски

Откъде са тези мощ и сила у човешкия дух? От това, че самият той е въплъщение на Божия образ, защото е създаден по Божий образ. Да се живее означава да се въплътяват божествените сили, стаени в боголиката човешка душа. Като въплътява тези сили, човекът свиква с главния, централен факт в човешката история – въплъщението на Бог Слово, на Господа Иисуса Христа. Нима не виждате, че животът на всеки човек поотделно и на всички хора заедно е само увод, и подготовка за това най-съдбоносно действие на човешката драма – Боговъплъщението? Защото смисълът и целта на човека и на човешкия род е да въплъти у себе си Бога и всичко, що е Божие.

***

В същността си падението на човека се състои в това, че той е въстанал срещу богообразното устройство на своето същество, изоставил е Бога и Божието и е принизил себе си до материята, само до едната човечност.

***

Всичко безсмъртно, велико и славно в нашата история е създадено с Христовото Евангелие. То се предава чрез всички истински християни, чрез всички създатели и пазители на християнските ценности и идеали. При всички исторически безпътици то е било непогрешим пътепоказател; във всички тъмнини слънце; във всички скърби утеха; във всички смърти спасение; във всички робства- извор на оптимизъм; във всички кризи съвет. Какво означава според Евангелието да си християнин? Това означава: Да считаш Богочовека Христа за най-висша ценност и да Го обичаш повече от всичко, винаги при дилема да избираш Царството небесно, а не земното и всичко да решаваш “по правдата на Бога истинен”, па макар всички демонски сили да бъдат срещу теб.

––-

Източник: Архим. Юстин Попович “Православието като философия на живота”, изд. манастир “Св. Георги Зограф, Света гора, Атон, 1999

Цялата статия виж на hristianstvo.bg