Доц. д-р архим. Серафим (Алексиев)

За даденостите и зададеностите на човека (или от състоянието на подарена негреховност към състоянието на придобита святост)

***

„В Псалом 24, ст. 8 са подчертани едновременно и двете основни качества на Бога: „Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя“.

Тези две съществени Божии качества проличават още в първите страници на Библията, където се рисува Божият промисъл за първите човеци. Веднага след създаването им Бог им дава заповед да не ядат от плодовете на дървото за познаване добро и зло (Бит. 2:17).

Какво представлява тази заповед, ако не израз на Божията любов към човека! Защото тази заповед изявява любвеобилната грижа на Бога да води венеца на творението по пътя на усъвършенстването. Чрез тая заповед човекът, създаден по Божи образ, е трябвало да се устреми към достигане на Божието подобие, което още нямал, според дълбокомисленото тълкувание на св. Григорий Нисийски.

Тази първа Божия заповед отваряла пред Адам и Ева възможност да излязат от инертността на даденостите и да се впуснат в творческия път на зададеностите – път единствено достоен за човека, надарен със свободна воля.

Тази любвеобилна заповед е имала предназначението да подтиква първите човеци да се издигат постепенно от състоянието на нравствена неутралност, непознаваща ни добро, ни зло, към състоянието на активна праведност, от състоянието на детска невинност към състоянието на зряла добродетелност, от състоянието на подарена негреховност към състоянието на придобита святост. Защото светостта е синоним на богоподобното съвършенство, заповядано на човека (Лев. 19:2).

До грехопадението Адам не е страдал, но не е изпитвал и истинското, пълното блаженство, за което е бил създаден. Блаженството в Бога той е трябвало да постига с известни усилия на дадената му от Бога свободна воля. Чрез драговолно подчиняване човешката тварна воля на Творческата блага воля се осъществява добродетелта, а чрез нея и блаженството.

Защото единението на волите води към верните думи на Спасителя: „Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му“ (Иоан. 15:10). Разединението на волите разкъсва връзките на любовта (Иоан 14:24)“.

––

Източник: „Изкуплението като дело на Божията любов и Божията правда“, С. 1999 г.

Изображение: „Адам и Ева“, стенопис на църквата Абреха и Ацбеха, Етиопия