„И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симон, наричан Петър, и брат му Андрей, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари; и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иаков Зеведеев и брат му Иоан, в кораб със Зеведей, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа“.

(Мат. 4:18-23)

––-

Трудно да се говори за ловците и въобще за изкуството на лова. Да уловиш някого не е така просто като да хванеш някого. Да уловиш човек означава да го сграбчиш така, че той повече да не те пусне. А ловът на човеци е онова изкуство, при което ти трябва да станеш най-добрият от всички ловци, да хвърлиш най-изкусните мрежи. Да заплениш един човек по такъв начин, че той доброволно да дойде при теб и да ти позволи да му говориш така, че да те чуе, разбере и никога повече да не си тръгне от теб. Да му кажеш такива неща, че словото ти да влезе в душата и сърцето му и да го заплени до степен, в която да стане съпричастен на Него. На Онзи, Който е начало на всяко слово и Сам е Словото. На Христос.

Христос уловил първо онези, които трябвало да станат ловци. „Уловил” ги по най-безхитростния начин – казал им Кой е Той. Посочил им Себе Си, а устроението на техните сърца било такова, че те хвърлили старите рибоволовни мрежи и тръгнали след Спасителя, за да им даде Той нови мрежи и да ги научи на друг лов. Да ги научи да уловят Вселената.

Християнството не само „улавя” човека, но го променя и преобразява по такъв начин, че и той самият да стане един ден ловец. Всеки християнин е потенциален „ловец” на човеци, подобен на Онзи Ловец, от Когото зависи животът и спасението на душите ни.

–––-

Изображение: „Призоваването на апостолите Петър и Андрей“, 1308/11 г., темпера върху дърво, Национална художествена галерия, Вашингтон

Реклама