Покров Богородичен, икона на румънския иконописец Габриел Тома Читук
Покров Богородичен, икона на румънския иконописец Габриел Тома Читук

Ренета Трифонова

Празникът на Божията майка Покров Богородичен възниква през първата половина на Х век, за да отбележи и почете явяването ѝ в Константинопол. В храма във Влахерна, близо до градските порти по време на нощно бдение, няколко души видели света Богородица, съпровождана от св. Йоан Кръстител, св. Йоан Богослов и други светци. Тя тръгнала към центъра на храма, коленичила и дълго време се молела, обляна в сълзи. После свалила покривалото (покрова) си и го простряла над хората в знак на защита. По това време жителите на града били заплашени от нападение, но след като Божията майка се явила, опасността отминала и градът бил опазен и спасен, както и животът на жителите му.

В повечето славянски езици думата „покров“ означава едновременно „покривало“ и „защита“. Затова в тропара на празника пеем: „Богомайко, като гледаме на твоя пречист образ, умилно казваме: покрий ни с честния си покров и ни избави от всяко зло, като молиш твоя Син Христос да спаси душите ни“.

Света Богородица е Жената, която получава най-много обич и молитви от християните, нея почитат дори мюсюлманите. Жена, която покрива с милостта си целия свят – християнски и езически. Жена, към която се отправят най-много съкровени желания и пред която се откриват най-много сърца.

Прот. Александър Шменан пише за нея: „Било е време, когато от този порив на похвала и радост от тази молба за помощ, за защита и утешение се е определяла и нашата духовна съдба. И колкото и да са били греховете и паденията, колкото и страшна да е била тъмнината на този живот, сияещият образ на Божията Майка – Застъпница, Утешение и Покров за света е бил винаги с нас, над нас, вътре в нас… Празникът на Богородичния Покров отново и отново ни зове да се завърнем към нея, и в това завръщане е и нашето изцеление, и нашето възраждане“ (тук).

Днес отново е време Божията майка да бъде молена, за да простре своя Покров и спре военните нападения, убийствата, заплахите за човешкия живот във войната съвсем близо до нас. Да усмири жестоките сърца и да осуети плановете на онези, за които човешкият живот и човешкото спасение не означават нищо, и за които човекът е винтче в техните планове. Да вразуми същите, които се именуват „християни“ и „православни“, но забравиха, че Христос е начало и край на нашият живот и че ние сме в Божиите ръце, а не в техните ръцете на земни владетели.

Да молим Божията майка и днес да простре покрова си над хората там, където се водят военни действия, да предотврати бедствия, разрушения и човешки унижения така, както ги е предотвратила над Константинопол през Х век. Но за да ни чуе тя, първо трябва да си спомним за нейния Син и Неговото Евангелие. Да излезем от забравата, че всичко ни е позволено. Не, ние сме първо Божии чеда, а след това чеда на родината и националните интереси. Трябва да ценим човешкия живот и човешкото право на свободен избор и съществуване. Защото не нечие човешко освобождение ни носи свобода, а именно християнството и учението за живота и спасението на Нейния Син – Христос донесе истинската свобода на този свят.

„Ако вие пребъдете в словото Ми, – казва Христос, – наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“(Йоан 8:31-32). Божията истина е тази, която дава свобода на човека, а не притворните замисли на земните владетели. Тези, които водят войни, трябва да си спомнят Христовите думи, че „всеки, който прави грях, роб е на греха“ (Йоан 8:34). Това освобождение от греха търсим ние, християните, и то е важно за нас.

Да молим Божията майка да простре Покрова си над всички унижени, оскърбени от зли нападения и скърби. Да помогне на хората, които бедстват във войните в Украйна и Сирия, в конфликтите в Армения и навсякъде, където се водят военни действия, умират хора, храмове биват разрушавани и осквернявани. Да усмири злите сърца на владетелите и да ги вразуми. Да им припомни думите, които Христос казал на Савел: „Савле, Савле, що Ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ръжен“ (Деян. 26:14). Да напомни, че всеки владетел, който започне да служи на злото, рано или късно го очаква крах, осъждане и забрава.

Честит празник!

––––

Изображение: Покров Богородичен, икона на румънския иконописец Габриел Тома Читук

Реклама