Архангел Михаил е един от висшите ангели, вземащ най-близко участие в съдбините на Църквата.

Свещеното Писание ни учи, че освен физическия има и велик духовен свят, обитаван от разумни, добри същества, наречени ангели. Думата „ангел“ на гръцки език означава „пратеник“. Свещ. Писание ги нарича така, защото Бог често предава волята Си на хората чрез тях. Какъв точно е животът им в духовния свят, който обитават, и каква е дейността им – почти нищо не знаем, но не сме и в състояние да разберем. Те живеят в условия, напълно различни от нашите: там времето, пространството и всички условия на живот имат съвсем различно съдържание. Префиксът „архи“ към някои ангели показва тяхното по-високо служение в сравнение с други ангели.

Името Михаил на иврит означава „Кой е като Бог“.
Свещ. Писание, разказвайки за явяването на ангели на различни хора, нарича със собствено име само някои от тях, очевидно тези, които имат специална мисия за установяване на Царството Божие на земята. Сред тях са архангелите Михаил и Гавраил, споменати в каноничните книги на Свещ. Писание, както и архангелите Рафаил , Уриил , Салафиил , Йехудиил и Барахиил , споменати в неканоничните книги на Свещ. Писание.

Архангел Гавриил обикновено се явявал на някои праведници като вестител на велики и радостни събития за Божия народ (Дан. 8, 16, 9, 21; Лука 1: 19-26). В книгата на Товит, архангел Рафаил казва за себе си: „Аз съм Рафаил , един от седемте свети ангела, които възнасят молитвите на светиите и се възнасят пред славата на Светия“ (Тов. 12, 15). Оттук и поверието, че на небето има седем архангела, един от които е Архангел Михаил.

Архангел Михаил в Свещ. Писания той е наречен „княз“, „вожд на войнството Господне“ и е изобразен като главен борец срещу дявола и всяко беззаконие сред хората. Оттук и църковното му име „архистратиг“, т.е. старши воин, водач.
И така, архангел Михаил се явил на Иисус Навин като помощник по време на завладяването на Обетованата земя от израилтяните. Той се явява на пророк Даниил в дните на падането на Вавилонското царство и началото на създаването на месианското царство.

На Даниил е била предсказана помощта на Божия народ от Архангел Михаил в периода на предстоящото гонение от Антихриста. В книгата Откровение архангел Михаил се появява като главен водач във войната срещу сатаната и други непокорни ангели.

„И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Негов престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем“ (Откр. 12: 7-10).

(Иисус Навин 5:13; Дан. 10; 12:1; Юда 9; Лука 10:18).

В духа на Свещеното Писание някои отци на Църквата виждат
Архангел Михаил като участник в други важни събития от живота на Божия народ, където обаче той не е наричан по име. Така например той се идентифицира с мистериозния огнен стълб, който вървял пред израилтяните по време на бягството им от Египет и убил ордите на фараона в морето. На него се приписва и поражението на огромната асирийска армия, която обсажда Йерусалим при пророк Исая (Изх. 33:9, 14:26-28; 4 Царе 19:35).

Църквата почита Архангел Михаил като защитник на вярата и борец против ересите и всяко зло. На иконите той е изобразен с огнен меч в ръка или с копие, повалящ дявола. В началото на 4 век Църквата установява празника „Събор” (т.е. събрание) от свети ангели, начело с Архангел Михаил на 8 ноември.

––––-

Текстовете са превод от Правмир. ру.

Реклама