Икона на преп. Даниил Стълпник (енкаустика), рисувана от свещ. Андрей Давидов

Названието „Стълпник” (по Wiktionary) произхожда от древногръцката дума στυλίτης, която в последствие се трансформира в στῦλος със значение на „колона“. С названието Стълпник или „стилит“ първоначално се определяли хората от древна Атина, които заради престъпление към държавата били наказвани с изписване на имената им върху колона, като по този начин се подчертавал позорът им.

Впоследствие с названието Стълпник (стилит) били определяни монасите християни, които живеели в Близкия изток върху колона с разположена на върха площадка, на която монасите изграждали тясна килия. Първите представители на стълпничеството са в периода V-VІ в., когато е и най-силно развита тази форма на аскеза. За неин основател се смята свети Симеон Стълпник Стари, живял през V век.

Най-забележителни представители на този вид монашество са св. Симеон Стълпник Стари (V в.), св. Даниил Стълпник – (V в.), който живял по брега на Черно море и свети Симеон Стълпник Нови (VІ в.). Тези монаси прекарали по-голямата част от живота си (или чак до смъртта си), в молитва и покаяние, живеейки на върха на колона (кула). Тази аскетическа практика била нагледно свидетелство за Христос.

Практиката на стълпничеството продължила и в по-късен период в пределите на Антиохия и Сирия, макар и срещана доста по-рядко сред монасите. В Русия е запазена до края на ХV в.

Християнските монаси, представители на стълпничеството, били изключително отдадени на самодисциплината и лишението от всякакви удобства, като живеели в изолация високо над света.

Някои от тези стълпове (кули) днес са редки археологически обекти, който съдържат останки от римски, византийски и ранни мюсюлмански цивилизации. Такава е кулата в Ум ер-Расас, която се намира на 1,5 км. от византийския град Кастрон Мефа, е част от археологически обект, който съдържащ останки от римски, византийски и ранни мюсюлмански цивилизации.

Висока е 14 метра, няма врати, няма стълби, няма и никакъв начин да се слезе от нея. Квадратната й основа е все още е напълно здравa след 1000 години пустинен вятър и слънце. Църквата и дворът към нея вече са почти на прах.

Днес тази кула, на която са се подвизавали стълпници, е дом само на птиците.

Съвременна румънска икона от Тома Читук, изобразяваща светите отци Симеон Стълпник и Даниил Стълпник

Съвременна румънска икона от Габриел Тома Читук, изобразяваща светите отци Даниил Стълпник и Симеон Стълпник

Кулата в Ум ер-Расас, на която се подвизавали стълпници

Кулата в Ум ер-Расас, на която се подвизавали стълпници

–––––––

Използван източник: Безкрайната воля на монасите стълпници