За непрестанното причастяване със светите Христови тайни

Автори: Св. Макарий Коринтски и св. Никодим Светогорец Нататък За непрестанното причастяване със светите Христови тайни

Реклами

Вярата в тайнството (II част)

Антор: архим. Даниил Аеракис

Към първа част

Преди да разгледаме третия успех на дявола, който успява да държи доста вярващи далече от Чашата на Живота, нека видим някои оправдания, които представят онези християни, които не се причастяват редовно.

Първо оправдание: Само свещениците могат да се причастяват редовно. Не и миряните. Но защо е това оправдание? Пише ли в Свещеното Писание, че само клириците имат това предимство – само те да се причастяват често? Клирикът е служител на св. Трапеза, свещеноизвършител на тайнствата Божии. И по въпроса за св. Причастие той не се различава от миряните. Нататък Вярата в тайнството (II част)

Вярата в тайнството (I част)

Автор: архим. Даниил Аеракис

Светото Причастие е изгубената от християните храна. Освен всички свои успехи, дяволът успява да лиши мнозина християни от небесната храна, без която не можем да живеем духовно; успява да накара християните да се задоволяват с „рожкови” и да не желаят „угоеното теле” (виж Лука 15:11-32); кара ги да желаят толкова много неща, а да не желаят най-сладкото от сладките неща на земята – св. Причастие. Нататък Вярата в тайнството (I част)

Защо се нарича причастие?

Автор: архим. Даниил Аеракис

Когато човекът живеел в рая, той бил в причастие с Бога. Щастието от това общение било неописуемо. Но дошъл момент, когато общението човек-Бог било прекъснато. Това разделение е описано за първи път в текста на книга Битие: „И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше низ рая по дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета” (Бит. 3:8). Разделението е завършено с изгонването на първосъздадените хора от рая, където както казахме, бил раят на причастието с Бога. Хората вече били далече от Божия живот. Както казва апостол Павел: „Бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточение на сърцето им” (Еф. 4:18). Нататък Защо се нарича причастие?