Младостарчество и лъжестарчество – как да ги разпознаем?

Игумен Нектарий (Морозов) размишлява за истинското и лъжливото духовно ръководство. Как да разпознаем в свещеника лъжестарчеството или младостарчеството? Какво да правим, ако близките ни са попаднали под влияние на такъв „духовен наставник”? Можем ли да предпазим себе си?

Духовното ръководство е една от най-сложните задачи на свещеника. Затова и той самият и идващият при него за съвет човек, винаги трябва да помнят за предпазните мерки. Трудно е дори да се каже за кого те са по-важни. Всеки един от нас свещениците, е длъжен много добре да разбира своята собствена духовна мярка и да си дава сметка за своето лично християнско и общочовешко несъвършенство. Тогава ние осъзнаваме колко е нужно да сме чисти във всички свои действия по отношение на тези хора, които чакат от нас думи за Бога и наставления как да вървят след Него. Нататък Младостарчество и лъжестарчество – как да ги разпознаем?

Реклами

Библейските аромати. Смирна

Смирна и тамян са ароматите, които се споменават сред даровете на влъхвите и се срещат неведнъж на страниците на Свещ. Писание, но за разлика от тамяна, смирната има друго символично значение.

Преди да говорим за символиката на смирната, ще разкажем за тази благовонна съставка. Още в епохата на античността, смирната е имала и друго, по-разпространено име – мирра (да не се бърка с миро – многосъставно църковно благовоние). И под това название тя е известна в източниците, достигнали до нашето съвремие, затова ще използваме именно това наименование. Нататък Библейските аромати. Смирна

Нова находка в Рим

Под сградата на посолството на САЩ в Рим е открита стена от древноримско време с изображението на монограм на Христос, съхранил се от епохата на християнските гонения през I в. сл. Р. Хр., съобщи италианският вестник „Il Messaggero”.

Както потвърждават италианските учени, новото откритие хвърля светлина върху неизвестни досега обстоятелства, при които се е разпространявало християнството. Изследователите подчертават, че това е един от първите християнски стенни знаци,  открити в Рим.

На стената в тунела, който е бил изкопан под зданието на посолството на САЩ на via Veneto в Рим при строителството на подземен гараж, са намерили изображение на монограм на Христа – буквата Х, изобразена върху буквата Р. Това е т. нар. христограма – съчетание на буквите от гръцката азбука в качеството на символ на името на Христос. Нататък Нова находка в Рим